Customer Service Center (International) Address: 

No.168, Phoenix West Road, Taizhou, Jiangsu Province, China.

Tel: +86-523-86880973, 24-hour service, Monday to Friday (Beijing Time)

FAX:+86-523-86880973

Email: jiuxin-medical@hotmail.com; jiuxin.medical@gmail.com

Skype: jiuxin-medical@hotmail.com

WhatsApp: +86-13952601991